Phòng - SBD KT HK2 2023 - 2024

Thứ sáu - 10/05/2024 21:02
Phòng - SBD  KT HK2 2023 - 2024
Phòng 1 - Khối 6
STT SBD Họ và tên học sinh GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 001  Bùi Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 15/08/2012 6A1  
2 002  Phạm Ngọc Anh Nữ 04/07/2012 6A2  
3 003  Nguyễn Quốc Bang Nam 01/08/2012 6A1  
4 004  Lê Gia Bảo Nam 28/10/2012 6A2  
5 005  Trần Gia Bảo Nam 22/07/2012 6A1  
6 006  Lê Ngọc Bình Nam 26/10/2011 6A2  
7 007  Nguyễn Bảo Châu Nam 09/08/2012 6A2  
8 008  Nguyễn Trúc Diễm Nữ 11/03/2012 6A1  
9 009  Nguyễn Đức Dũng Nam 25/05/2012 6A2  
10 010  Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nữ 16/02/2012 6A1  
11 011  Nguyễn Quốc Đạt Nam 21/06/2012 6A2  
12 012  Huỳnh Quang Nam 30/10/2011 6A1  
13 013  Phạm Thị Bảo Nữ 15/08/2010 6A1  
14 014  Trần Phạm Vân Nữ 23/05/2012 6A1  
15 015  Trần Ngọc Phi Hạo Nam 03/08/2011 6A1  
16 016  Nguyễn Gia Hân Nữ 04/12/2012 6A1  
17 017  Nguyễn Gia Hân Nữ 05/09/2012 6A2  
18 018  Võ Lương Minh Hoàng Nam 17/10/2012 6A2  
19 019  Võ Khánh Huyền Nữ 07/01/2012 6A1  
20 020  Trần Ngọc Hưng Nam 24/10/2012 6A2  
21 021  Trần Duy Khang Nam 24/10/2012 6A1  
22 022  Nguyễn Duy Khoa Nam 07/11/2012 6A2  

Phòng 2 - Khối 6
STT SBD Họ và tên học sinh GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 023  Nguyễn Ngọc Bảo Long Nam 10/02/2012 6A1  
2 024  Huỳnh Thiên Lộc Nam 10/01/2012 6A2  
3 025  Bùi Trà My Nữ 04/11/2012 6A1  
4 026  Đinh Nguyễn Trà My Nữ 22/09/2012 6A2  
5 027  Đoàn Đặng Diễm My Nữ 03/08/2011 6A2  
6 028  Hà Nguyễn Trà My Nữ 22/11/2012 6A1  
7 029  Dương Thị Việt Mỹ Nữ 09/06/2012 6A2  
8 030  Võ Lương Minh Nghĩa Nam 12/07/2010 6A1  
9 031  Tạ Hoàng Như Ngọc Nữ 15/11/2012 6A2  
10 032  Lê Nguyễn Kiều Nhi Nữ 14/10/2012 6A1  
11 033  Phạm Ngọc Nhi Nữ 21/11/2011 6A1  
12 034  Trương Thị Tâm Nhi Nữ 16/05/2012 6A2  
13 035  Nguyễn Mai Tuyết Nhung Nữ 16/07/2012 6A1  
14 036  Phan Thị Bích Như Nữ 18/09/2012 6A2  
15 037  Cao Trần Thanh Phong Nam 19/11/2012 6A1  
16 038  Huỳnh Kim Phước Nam 17/03/2012 6A2  
17 039  Lê Thị Thanh Phương Nữ 22/06/2012 6A1  
18 040  Trần Nguyễn Ngọc Quyên Nữ 16/06/2012 6A2  
19 041  Nguyễn Như Quỳnh Nữ 26/08/2012 6A1  
20 042  Hồ Quang Thái Nam 26/05/2012 6A1  
21 043  Hà Vương Thảo Nữ 04/09/2012 6A2  
22 044  Trần Hoàng Thọ Nam 13/04/2012 6A1  

Phòng 3 - Khối 6
STT SBD Họ và tên học sinh GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 045  Lê Phương Thùy Nữ 08/09/2012 6A2  
2 046  Lê Anh Thư Nữ 02/11/2012 6A1  
3 047  Trương Anh Thư Nữ 05/04/2012 6A2  
4 048  Trương Tướng Quang Tiên Nam 01/02/2012 6A1  
5 049  Phạm Văn Tín Nam 03/10/2011 6A1  
6 050  Mai Ngọc Toàn Nam 17/10/2012 6A2  
7 051  Lê Ngọc Thùy Trang Nữ 20/11/2012 6A1  
8 052  Nguyễn Thị Lệ Triều Nữ 26/10/2012 6A2  
9 053  Đoàn Lan Trinh Nữ 07/06/2012 6A2  
10 054  Đặng Nguyễn Thủy Trúc Nữ 03/03/2012 6A1  
11 055  Lê Trần Bảo Trúc Nữ 26/06/2012 6A2  
12 056  Nguyễn Mai Thanh Trúc Nữ 30/11/2012 6A1  
13 057  Trần Văn Trường Nam 27/06/2012 6A2  
14 058  Phạm Ngọc Nam 17/04/2011 6A2  
15 059  Trần Thị Thanh Tuyền Nữ 09/03/2012 6A2  
16 060  Ngô Phương Uyên Nữ 14/02/2012 6A1  
17 061  Nguyễn Anh Nam 16/10/2012 6A1  
18 062  Nguyễn Ngọc Vy Nữ 19/10/2012 6A2  
19 063  Nguyễn Tường Vy Nữ 03/01/2012 6A1  
20 064  Đỗ Trí Vỹ Nam 31/12/2012 6A1  
21 065  Lê Chí Vỹ Nam 23/10/2012 6A2  
22 066  Phan Kim Yến Nữ 08/06/2012 6A2  

Phòng 1 - Khối 7
STT SBD Họ và tên học sinh GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 067  Huỳnh Nguyễn Phương Anh Nữ 03/11/2011 7A1  
2 068  Bùi Long Gia Bảo Nam 09/10/2011 7A2  
3 069  Lê Gia Bảo Nam 10/02/2011 7A1  
4 070  Phan Gia Bảo Nam 03/03/2011 7A2  
5 071  Nguyễn Quốc Bình Nam 28/12/2011 7A2  
6 072  Phan Công Danh Nam 04/09/2011 7A2  
7 073  Đặng Nguyễn Thúy Diễm Nữ 03/05/2011 7A2  
8 074  Trương Quang Đạt Nam 15/05/2011 7A2  
9 075  Châu Minh Hải Nam 21/11/2010 7A2  
10 076  Nguyễn Võ Văn Hào Nam 01/07/2011 7A1  
11 077  Phan Nguyễn Mỹ Hân Nữ 29/03/2011 7A1  
12 078  Nguyễn Huy Hoàng Nam 05/08/2011 7A2  
13 079  Nguyễn Nhất Huy Nam 14/04/2011 7A2  
14 080  Nguyễn Quốc Huy Nam 04/07/2011 7A1  
15 081  Võ Ngọc Huyền Nữ 03/08/2011 7A2  
16 082  Nguyễn Lê Anh Huynh Nam 29/03/2011 7A1  
17 083  Nguyễn Vũ Hưng Nam 27/11/2011 7A1  
18 084  Nguyễn Võ Thu Hường Nữ 17/10/2009 7A1  
19 085  Thái Thanh Khoa Nam 31/07/2011 7A1  
20 086  Phan Đặng Công Khôi Nam 11/06/2011 7A1  
21 087  Trần Đăng Khôi Nam 19/05/2011 7A1  
22 088  Nguyễn Thị Diễm Kiều Nữ 16/06/2011 7A2  
23 089  Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 19/05/2011 7A1  

Phòng 2 - Khối 7
STT SBD Họ và tên học sinh GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 090  Lê Hồng Lắm Nữ 30/07/2011 7A1  
2 091  Phan Thị Mỹ Lệ Nữ 21/05/2011 7A1  
3 092  Lê Quang Liêm Nam 01/11/2011 7A1  
4 093  Nguyễn Phương Linh Nữ 11/04/2011 7A2  
5 094  Lê Thành Lực Nam 31/10/2011 7A2  
6 095  Nguyễn Thị Kim Ly Nữ 11/04/2011 7A2  
7 096  Trương Thị Ánh Ly Nữ 28/08/2011 7A1  
8 097  Nguyễn Thị Thảo My Nữ 02/03/2011 7A1  
9 098  Nguyễn Đức Nam Nam 27/08/2011 7A1  
10 099  Trà Hữu Nghĩa Nam 01/04/2011 7A2  
11 100  Lê Thanh Ngọc Nam 08/11/2011 7A1  
12 101  Huỳnh Lê Thảo Nguyên Nữ 09/02/2011 7A1  
13 102  Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên Nữ 16/09/2011 7A2  
14 103  Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 15/08/2011 7A1  
15 104  Trương Hoàng Nhẫn Nam 02/02/2011 7A2  
16 105  Phạm Huỳnh Minh Nhật Nam 19/03/2011 7A2  
17 106  Phạm Nguyễn Đông Nhi Nữ 15/09/2011 7A1  
18 107  Ngô Thị Cẩm Nhung Nữ 23/07/2011 7A2  
19 108  Trần Kiều Nhung Nữ 02/04/2011 7A2  
20 109  Huỳnh Kim Phụng Nữ 18/12/2011 7A2  
21 110  Lê Nguyễn Như Quỳnh Nữ 18/09/2011 7A2  
22 111  Phạm Nguyễn Như Quỳnh Nữ 05/03/2011 7A1  
23 112  Trần Hữu Tài Nam 31/03/2011 7A1  

Phòng 3 - Khối 7
STT SBD Họ và tên học sinh GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 113  Nguyễn Minh Thiên Nam 02/08/2011 7A2  
2 114  Nguyễn Nhật Thiên Nam 01/12/2011 7A1  
3 115  Nguyễn Thị Thanh Thùy Nữ 03/09/2011 7A2  
4 116  Mạc Thị Thanh Thúy Nữ 12/07/2011 7A1  
5 117  Ngô Minh Thư Nữ 25/01/2011 7A2  
6 118  Nguyễn Phạm Anh Thư Nữ 02/10/2011 7A2  
7 119  Lê Trung Tiến Nam 02/07/2011 7A1  
8 120  Nguyễn Đức Tín Nam 29/05/2010 7A2  
9 121  Ngô Minh Trí Nam 16/03/2011 7A1  
10 122  Dương Thị Thảo Trinh Nữ 26/09/2011 7A1  
11 123  Đinh Tấn Trọng Nam 10/04/2011 7A2  
12 124  Võ Nguyễn Minh Trường Nam 02/11/2011 7A2  
13 125  Đinh Quốc Nam 27/08/2011 7A2  
14 126  Nguyễn Diệp Cẩm Nữ 12/10/2011 7A1  
15 127  Lê Võ Trọng Tuấn Nam 16/08/2011 7A2  
16 128  Phạm Anh Tuấn Nam 17/06/2011 7A2  
17 129  Phan Thanh Ty Nam 16/09/2011 7A2  
18 130  Lê Thị Tường Vy Nữ 27/09/2011 7A2  
19 131  Nguyễn Phan Thảo Vy Nữ 01/09/2011 7A1  
20 132  Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 21/07/2011 7A2  
21 133  Hà Gia Vỹ Nam 29/05/2011 7A1  
22 134  Phạm Nguyễn Gia Vỹ Nam 20/09/2011 7A1  

Phòng 1 - Khối 8
STT SBD Họ và tên học sinh GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 135  Phạm Thị Trâm Anh Nữ 21/12/2010 8A2  
2 136  Lê Hải Âu Nam 01/02/2010 8A2  
3 137  Võ Đình Bảo Nam 01/06/2010 8A2  
4 138  Võ Thành Công Nam 19/05/2010 8A1  
5 139  Lê Thị Duyên Nữ 13/02/2010 8A1  
6 140  Lê Thị Mỹ Duyên Nữ 15/05/2010 8A2  
7 141  Đinh Văn Đại Nam 09/05/2010 8A2  
8 142  Trần Thị Bích Đào Nữ 27/02/2010 8A2  
9 143  Nguyễn Quốc Đạt Nam 04/05/2010 8A2  
10 144  Nguyễn Ngọc Minh Đăng Nam 13/06/2010 8A2  
11 145  Phạm Thị Đoan Nữ 09/04/2009 8A1  
12 146  Nguyễn Văn Nam 17/09/2010 8A1  
13 147  Phạm Thanh Hải Nam 12/01/2010 8A1  
14 148  Lê Nguyễn Bảo Hân Nữ 27/08/2010 8A1  
15 149  Đinh Văn Hiện Nam 07/07/2009 8A1  
16 150  Nguyễn Trung Hiếu Nữ 04/04/2010 8A1  
17 151  Nguyễn Thị Khánh Huyền Nữ 06/07/2010 8A1  
18 152  Cao Phạm Gia Hưng Nam 27/10/2010 8A2  
19 153  Bùi Xuân Khoa Nam 20/09/2010 8A2  
20 154  Phạm Ngọc Khoa Nam 20/11/2010 8A1  
21 155  Lê Văn Kiệt Nam 23/12/2010 8A2  
22 156  Lê Như Long Nam 28/06/2010 8A2  
23 157  Lê Thành Long Nam 27/03/2010 8A2  
24 158  Phạm Nguyễn Yến Ly Nữ 13/05/2010 8A2  
25 159  Cao Hoàng Kiều My Nữ 06/09/2010 8A1  
26 160  Lê Nguyễn Kiều My Nữ 02/06/2010 8A2  
27 161  Nguyễn Thị Trà My Nữ 10/12/2010 8A2  
28 162  Phan Nguyễn Trà My Nữ 20/01/2010 8A2  

Phòng 2 - Khối 8
STT SBD Họ và tên học sinh GT Ngày sinh Lớp Ghi chú
1 163  Trần Thị Trà My Nữ 05/01/2010 8A1  
2 164  Lê Bảo Ngọc Nữ 14/10/2010 8A2  
3 165  Phạm Như Ngọc Nữ 10/02/2010 8A2  
4 166  Nguyễn Ngọc Gia Nguyên Nam 12/10/2010 8A1  
5 167  Lê Anh Nhật Nam 14/07/2010 8A1  
6 168  Huỳnh Hoàng Nhi Nữ 22/10/2010 8A1  
7 169  Ngô Ngọc Quỳnh Nhi Nữ 21/01/2010 8A1  
8 170  Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 06/05/2010 8A1  
9 171  Lê Quỳnh Như Nữ 14/01/2010 8A1  
10 172  Trần Kiều Như Nữ 01/03/2010 8A1  
11 173  Nguyễn Thị Yến Oanh Nữ 20/02/2010 8A2  
12 174  Phan Kim Oanh Nữ 25/05/2010 8A2  
13 175  Nguyễn Văn Pháp Nam 07/11/2010 8A1  
14 176  Cao Trần Bích Phượng Nữ 03/07/2010 8A1  
15 177  Nguyễn Xuân Gia Quân Nam 01/08/2010 8A2  
16 178  Nguyễn Dương Tuyết Sinh Nữ 24/03/2010 8A1  
17 179  Phan Quốc Thịnh Nam 15/02/2010 8A1  
18 180  Lê Thị Thanh Thương Nữ 19/05/2010 8A2  
19 181  Trần Văn Trực Nam 09/02/2010 8A2  
20 182  Đàm Minh Tuấn Nam 27/10/2010 8A1  
21 183  Trương Giảng Thanh Tuyền Nữ 26/01/2010 8A2  
22 184  Nguyễn Gia Tưởng Nam 18/03/2010 8A1  
23 185  Nguyễn Phúc Viên Nữ 22/11/2010 8A1  
24 186  Trần Văn Vinh Nam 18/07/2009 8A1  
25 187  Châu Minh Vương Nam 20/09/2010 8A2  
26 188  Nguyễn Ngọc Kim Yến Nữ 25/07/2010 8A1  
27 189  Trần Mai Yến Nữ 27/11/2009 8A2  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

binhdinhlogo
 
btv
 
 
 
 
Văn bản mới

90/2020/NĐ-CP

Nghị định 90 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem:1290 | lượt tải:299

1510/SGDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Sở GD-ĐT Bình Định

Lượt xem:1193 | lượt tải:183

448/UBND-VX

CV phòng phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện

Lượt xem:1043 | lượt tải:180

140/GDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Phòng GD-ĐT Hoài Ân

Lượt xem:1118 | lượt tải:174

4915-UBND

Công văn của UBND tỉnh Bình Định về phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:1262 | lượt tải:160
Videos
 Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay332
  • Tháng hiện tại7,568
  • Tổng lượt truy cập855,568

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ 
Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0256.3874.779
Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây