Biên chế lớp 2023-2024

Thứ ba - 15/08/2023 06:14
Lớp: 7A1
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại DĐ
1 Huỳnh Nguyễn Phương Anh 03/11/2011 Nữ 0988086543
2 Lê Gia Bảo 10/02/2011 Nam 0981369412
3 Đặng Nguyễn Thúy Diễm 03/05/2011 Nữ 0396081771
4 Nguyễn Võ Văn Hào 01/07/2011 Nam 0974135105
5 Phan Nguyễn Mỹ Hân 29/03/2011 Nữ 0981497981
6 Nguyễn Quốc Huy 04/07/2011 Nam 0976212619
7 Nguyễn Lê Anh Huynh 29/03/2011 Nam 0971120614
8 Nguyễn Vũ Hưng 27/11/2011 Nam 0385749825
9 Nguyễn Võ Thu Hường 17/10/2009 Nữ 0974135105
10 Thái Thanh Khoa 31/07/2011 Nam 0798020767
11 Phan Đặng Công Khôi 11/06/2011 Nam 0383233664
12 Trần Đăng Khôi 19/05/2011 Nam 0363871149
13 Nguyễn Thị Thúy Kiều 19/05/2011 Nữ 0328489901
14 Lê Hồng Lắm 30/07/2011 Nữ 0328008415
15 Phan Thị Mỹ Lệ 21/05/2011 Nữ 0343537399
16 Lê Quang Liêm 01/11/2011 Nam 0985204630
17 Trương Thị Ánh Ly 28/08/2011 Nữ 0368579619
18 Nguyễn Thị Thảo My 02/03/2011 Nữ 0398933076
19 Nguyễn Đức Nam 27/08/2011 Nam 0364815942
20 Lê Thanh Ngọc 08/11/2011 Nam 0388942145
21 Huỳnh Lê Thảo Nguyên 09/02/2011 Nữ 0356912647
22 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 15/08/2011 Nữ 0366988446
23 Phạm Nguyễn Đông Nhi 15/09/2011 Nữ 0903603640
24 Phạm Nguyễn Như Quỳnh 05/03/2011 Nữ 0396068237
25 Trần Hữu Tài 31/03/2011 Nam 0335615177
26 Nguyễn Nhật Thiên 01/12/2011 Nam 0393392462
27 Mạc Thị Thanh Thúy 12/07/2011 Nữ 0865235337
28 Phan Thị Mỹ Tiên 01/01/2011 Nữ 0338756106
29 Lê Trung Tiến 02/07/2011 Nam 0949200277
30 Ngô Minh Trí 16/03/2011 Nam 0986653892
31 Dương Thị Thảo Trinh 26/09/2011 Nữ 0379250882
32 Nguyễn Diệp Cẩm Tú 12/10/2011 Nữ 0973688227
33 Nguyễn Phan Thảo Vy 01/09/2011 Nữ 0961957525
34 Hà Gia Vỹ 29/05/2011 Nam 0394421818
35 Phạm Nguyễn Gia Vỹ 20/09/2011 Nam 0935997997
 
Lớp: 7A2
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại DĐ
1 Bùi Long Gia Bảo 09/10/2011 Nam 0962845509
2 Phan Gia Bảo 03/03/2011 Nam 0969565311
3 Nguyễn Quốc Bình 28/12/2011 Nam 0387594009
4 Phan Công Danh 04/09/2011 Nam 0902715117
5 Trương Quang Đạt 15/05/2011 Nam 0328732194
6 Châu Minh Hải 21/11/2010 Nam 0987885711
7 Nguyễn Huy Hoàng 05/08/2011 Nam 0979550745
8 Nguyễn Nhất Huy 14/04/2011 Nam 0968375992
9 Võ Ngọc Huyền 03/08/2011 Nữ 0354277718
10 Nguyễn Thị Diễm Kiều 16/06/2011 Nữ 0783771453
11 Nguyễn Phương Linh 11/04/2011 Nữ 0969139498
12 Lê Thành Lực 31/10/2011 Nam 0971711730
13 Nguyễn Thị Kim Ly 11/04/2011 Nữ 0372231755
14 Trà Hữu Nghĩa 01/04/2011 Nam 0384628695
15 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 16/09/2011 Nữ 0393848350
16 Trương Hoàng Nhẫn 02/02/2011 Nam 0987727280
17 Phạm Huỳnh Minh Nhật 19/03/2011 Nam 0352619997
18 Ngô Thị Cẩm Nhung 23/07/2011 Nữ 0377397835
19 Trần Kiều Nhung 02/04/2011 Nữ 0972076778
20 Huỳnh Kim Phụng 18/12/2011 Nữ 0985152281
21 Lê Nguyễn Như Quỳnh 18/09/2011 Nữ 0869732302
22 Nguyễn Minh Thiên 02/08/2011 Nam 0971908438
23 Nguyễn Thị Thanh Thùy 03/09/2011 Nữ 0363210157
24 Ngô Minh Thư 25/01/2011 Nữ 0339963277
25 Nguyễn Phạm Anh Thư 02/10/2011 Nữ 0334266132
26 Nguyễn Đức Tín 29/05/2010 Nam 0868899360
27 Đinh Tấn Trọng 10/04/2011 Nam 0368046736
28 Võ Nguyễn Minh Trường 02/11/2011 Nam 0388783556
29 Đinh Quốc Tú 27/08/2011 Nam 0367022080
30 Lê Võ Trọng Tuấn 16/08/2011 Nam 0935381012
31 Phạm Anh Tuấn 17/06/2011 Nam 0349254181
32 Phan Thanh Ty 16/09/2011 Nam 0372939108
33 Lê Thị Tường Vy 27/09/2011 Nữ 0935356092
34 Nguyễn Thị Hà Vy 21/07/2011 Nữ 0329389625

Lớp: 8A1
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại DĐ
1 Võ Thành Công 19/05/2010 Nam 0356882254
2 Lê Thị Duyên 13/02/2010 Nữ 0398543807
3 Nguyễn Thanh Đạt 20/11/2007 Nam 0392063732
4 Phạm Thị Đoan 09/04/2009 Nữ 0336171255
5 Nguyễn Văn Hà 17/09/2010 Nam 0377666272
6 Phạm Thanh Hải 12/01/2010 Nam 0396690377
7 Lê Nguyễn Bảo Hân 27/08/2010 Nữ 0353096619
8 Đinh Văn Hiện 07/07/2009 Nam 0342617563
9 Nguyễn Trung Hiếu 04/04/2010 Nữ 0329224269
10 Nguyễn Thị Khánh Huyền 06/07/2010 Nữ 0384375543
11 Phạm Ngọc Khoa 20/11/2010 Nam 0344567678
12 Cao Hoàng Kiều My 09/06/2010 Nữ 0988302241
13 Trần Thị Trà My 05/01/2010 Nữ 0373731448
14 Nguyễn Ngọc Gia Nguyên 12/10/2010 Nam 0898165110
15 Lê Anh Nhật 14/07/2010 Nam 0345034694
16 Huỳnh Hoàng Nhi 22/10/2010 Nữ 0914627416
17 Ngô Ngọc Quỳnh Nhi 21/01/2010 Nữ 0902379698
18 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/05/2010 Nữ 0374797488
19 Lê Quỳnh Như 14/01/2010 Nữ 0865564209
20 Trần Kiều Như 01/03/2010 Nữ 0972076778
21 Nguyễn Văn Pháp 07/11/2010 Nam 0387113236
22 Cao Trần Bích Phượng 07/03/2010 Nữ 0336648705
23 Nguyễn Dương Tuyết Sinh 24/03/2010 Nữ 0708000900
24 Nguyễn Thị Mai Thi 30/07/2009 Nữ 0392063732
25 Phan Quốc Thịnh 15/02/2010 Nam 0398257162
26 Đàm Minh Tuấn 27/10/2010 Nam 0386928674
27 Nguyễn Gia Tưởng 18/03/2010 Nam 0385332319
28 Nguyễn Phúc Viên 22/11/2010 Nữ 0344842225
29 Trần Văn Vinh 18/07/2009 Nam 0389060066
30 Nguyễn Ngọc Kim Yến 25/07/2010 Nữ 0934982712

Lớp: 8A2
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại DĐ
1 Phạm Thị Trâm Anh 21/12/2010 Nữ 0382090431
2 Lê Hải Âu 01/02/2010 Nam 0966644769
3 Võ Đình Bảo 01/06/2010 Nam 0905742076
4 Lê Thị Mỹ Duyên 15/05/2010 Nữ 0374442241
5 Đinh Văn Đại 09/05/2010 Nam 0376115008
6 Trần Thị Bích Đào 27/02/2010 Nữ 0377564305
7 Nguyễn Lê Tiến Đạt 07/06/2009 Nam 0384328917
8 Nguyễn Quốc Đạt 04/05/2010 Nam 0364072749
9 Nguyễn Ngọc Minh Đăng 13/06/2010 Nam 0346234406
10 Cao Phạm Gia Hưng 27/10/2010 Nam 0979185600
11 Phan Ngọc Khang 13/04/2009 Nam 0834022291
12 Bùi Xuân Khoa 20/09/2010 Nam 0333305677
13 Lê Văn Kiệt 23/12/2010 Nam 0327633894
14 Lê Như Long 28/06/2010 Nam 0973253212
15 Lê Thành Long 27/03/2010 Nam 0972425894
16 Phạm Nguyễn Yến Ly 13/05/2010 Nữ 0372607290
17 Lê Nguyễn Kiều My 02/06/2010 Nữ 0378787645
18 Nguyễn Thị Trà My 10/12/2010 Nữ 0394608166
19 Phan Nguyễn Trà My 20/01/2010 Nữ 0356347906
20 Lê Bảo Ngọc 14/10/2010 Nữ 0368147956
21 Phạm Như Ngọc 10/02/2010 Nữ 0977694569
22 Nguyễn Thị Yến Oanh 20/02/2010 Nữ 0395097954
23 Phan Kim Oanh 25/05/2010 Nữ 0344888696
24 Nguyễn Xuân Gia Quân 01/08/2010 Nam 0974180494
25 Lê Thị Thanh Thương 19/05/2010 Nữ 0862314549
26 Trần Văn Trực 09/02/2010 Nam 0348771661
27 Trương Giảng Thanh Tuyền 26/01/2010 Nữ 0375605935
28 Châu Minh Vương 20/09/2010 Nam 0982214611
29 Trần Mai Yến 27/11/2009 Nữ 0973681678
 
Lớp: 9A1
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại DĐ
1 Nguyễn Đỗ Phương Anh 12/10/2009 Nữ 0975941565
2 Nguyễn Anh Cần 04/02/2009 Nam 0362204497
3 Trần Văn Quốc Đại 26/12/2008 Nam 0862937549
4 Nguyễn Quốc Đạt 13/10/2009 Nam 0944301278
5 Lê Thị Phượng Hằng 17/11/2009 Nữ 0962055049
6 Nguyễn Huỳnh Thúy Hằng 04/07/2009 Nữ 0982216405
7 Nguyễn Cao Gia Hân 31/08/2009 Nữ 0978042624
8 Nguyễn Quốc Hưng 05/11/2009 Nam 0977883151
9 Nguyễn Xuân Khang 05/12/2009 Nam 0358451155
10 Đặng Hải Kiên 24/11/2009 Nam 0984217266
11 Trần Anh Kiệt 08/01/2009 Nam 0369368187
12 Lê Thị Huỳnh Liên 05/06/2009 Nữ 0915609597
13 Nguyễn Tấn Linh 17/08/2009 Nam 0383153433
14 Trần Thị Trúc Ly 12/12/2009 Nữ 0389567081
15 Trần Thị Trà My 05/05/2009 Nữ 0326003273
16 Nguyễn Công Nguyên 27/01/2008 Nam 0976280268
17 Phạm Đặng Như Nguyệt 12/01/2009 Nữ 0352619997
18 Hà Lê Yến Nhi 01/11/2009 Nữ 0931971589
19 Phạm Yến Nhi 31/08/2009 Nữ 0336947469
20 Nguyễn Thị Gia Như 21/03/2009 Nữ 0392330073
21 Lê Đình Quân 28/09/2009 Nam 0964503349
22 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 17/01/2009 Nữ 0975858954
23 Trần Minh Thi 07/06/2009 Nam 0329560310
24 Nguyễn Việt Thịnh 06/11/2009 Nam 0369973149
25 Nguyễn Trung Thuận 06/09/2009 Nam 0969404650
26 Hà Tiên 03/07/2009 Nam 0356997137
27 Nguyễn Hà Tiên 30/12/2009 Nữ 0366465968
28 Nguyễn Minh Tiên 28/01/2009 Nam 0969275259
29 Phạm Mạnh Tiến 28/08/2009 Nam 0975269484
30 Võ Thanh Tình 01/12/2009 Nam 0971169034
31 Hồ Thị Đoan Trang 14/12/2009 Nữ 0349969880
32 Nguyễn Thành Trung 09/09/2008 Nam 0329224269
33 Trần Văn Thanh Tuấn 14/08/2009 Nam 0334139113
34 Lê Đình Nguyên Vũ 10/11/2009 Nam 0935151164
35 Nguyễn Quốc Vũ 17/06/2008 Nam 0398933076
36 Võ Lê Hoàng Vũ 15/09/2008 Nam 0938327539
 
Lớp: 9A2
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại DĐ
1 Huỳnh Thiên Bình 03/10/2009 Nam 0987454170
2 Lê Tấn Điệp 01/10/2009 Nam 0376454753
3 Dương Mạnh Hải 16/06/2009 Nam 0763251009
4 Mai Xuân Hào 05/01/2009 Nam 0327391853
5 Trần Thị Kiều Hân 21/07/2008 Nữ 0934708988
6 Lê Huy Hoàn 11/04/2009 Nam 0342693892
7 Nguyễn Văn Hoàng 19/01/2009 Nam 0377666272
8 Nguyễn Xuân Hồng 11/07/2009 Nữ 0327075694
9 Nguyễn Thị Xuân Hương 09/03/2009 Nữ 0347917021
10 Ngô Trương Tuấn Khang 18/08/2009 Nam 0945722577
11 Trần Thị Kim Loan 02/02/2009 Nữ 0379767350
12 Huỳnh Thị Tuyết Ngân 22/02/2009 Nữ 0982150734
13 Trần Lê Quỳnh Ngân 11/10/2009 Nữ 0399790676
14 Lê Thùy Phương Nguyên 18/07/2009 Nữ 0369413680
15 Đào Xuân Nhật 10/08/2009 Nam 0978467670
16 Nguyễn Thị Ngọc Nhị 27/10/2009 Nữ 0349178732
17 Nguyễn Thị Huỳnh Như 19/10/2009 Nữ 0987190978
18 Lê Thị Thúy Nương 29/03/2009 Nữ 0372216035
19 Ngô Quang Phú 14/01/2009 Nam 0329302048
20 Phạm Đinh Hoàng Phú 06/02/2009 Nam 0972639645
21 Trần Thị Bích Phượng 30/10/2009 Nữ 0346885214
22 Phạm Văn Quốc 31/10/2009 Nam 0389058257
23 Nguyễn Ngọc Quý 07/12/2009 Nam 0339736239
24 Nguyễn Ngọc Tân 13/07/2009 Nam 0968092130
25 Nguyễn Thị Hồng Thúy 30/10/2009 Nữ 0395486853
26 Trần Hồ Anh Thư 04/03/2009 Nữ 0359442902
27 Lê Thị Ngân Thương 04/04/2009 Nữ 0916969015
28 Trần Nhật Thy 08/01/2009 Nữ 0332821139
29 Cao Thị Bích Tiên 10/03/2009 Nữ 0961243313
30 Trần Thị Kim Tiền 28/12/2009 Nữ 0392991504
31 Cao Thùy Trang 26/05/2009 Nữ 0972156299
32 Lê Võ Trọng Thùy Trâm 11/11/2009 Nữ 0935381012
33 Nguyễn Văn Trí 24/12/2008 Nam 0379896332
34 Nguyễn Quang Vĩnh 15/01/2009 Nam 0986822471
35 Đào Đinh Tường Vy 23/01/2009 Nữ 0349036171
36 Trần Thị Yến Vy 07/02/2009 Nữ 0336058347
 
Lớp: 6A1
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay Điện thoại DĐ
1 Bùi Nguyễn Quỳnh Anh 15/08/2012 Nữ Long Quang 0965651715
2 Nguyễn Quốc Bang 08/01/2012 Nam Long Quang 0977883151
3 Trần Gia Bảo 22/07/2012 Nam Long Mỹ 0763709239
4 Nguyễn Trúc Diễm 03/11/2012 Nữ Mỹ Đức 0357607114
5 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 16/02/2012 Nữ Mỹ Thành 0971170778
6 Huỳnh Quang Hà 30/10/2011 Nam Long Mỹ 0982150734
7 Phạm Thị Bảo Hà 15/08/2010 Nữ Long Quang 0392581043
8 Trần Phạm Vân Hà 23/05/2012 Nữ Mỹ Thành 0378021656
9 Trần Ngọc Phi Hạo 03/08/2011 Nam Long Mỹ 0348246835
10 Nguyễn Gia Hân 12/04/2012 Nữ Mỹ Thành 0965747949
11 Võ Khánh Huyền 01/07/2012 Nữ Long Quang 0987997162
12 Trần Duy Khang 24/10/2012 Nam Mỹ Thành 0944751833
13 Huỳnh Đăng Khoa 04/02/2011 Nam Mỹ Đức 0961837480
14 Nguyễn Ngọc Bảo Long 02/10/2012 Nam Mỹ Đức 0798726218
15 Bùi Trà My 11/04/2012 Nữ Long Quang 0396633379
16 Hà Nguyễn Trà My 22/11/2012 Nữ Mỹ Đức 0935696437
17 Võ Lương Minh Nghĩa 07/12/2010 Nam Long Quang 0359308368
18 Lê Nguyễn Kiều Nhi 14/10/2012 Nữ Long Mỹ 0372205328
19 Phạm Ngọc Nhi 21/11/2011 Nữ Long Mỹ 0336171255
20 Nguyễn Mai Tuyết Nhung 16/07/2012 Nữ Long Quang 0914088699
21 Cao Trần Thanh Phong 19/11/2012 Nam Mỹ Đức 0336648705
22 Lê Thị Thanh Phương 22/06/2012 Nữ Mỹ Đức 0357529710
23 Nguyễn Như Quỳnh 26/08/2012 Nữ Mỹ Đức 0379966662
24 Hồ Quang Thái 26/05/2012 Nam Mỹ Thành 0866144233
25 Trần Hoàng Thọ 13/04/2012 Nam Long Mỹ 0915660146
26 Lê Anh Thư 11/02/2012 Nữ Mỹ Thành 0985318954
27 Phạm Văn Tín 03/10/2011 Nam Long Mỹ 0392557721
28 Lê Ngọc Thùy Trang 20/11/2012 Nữ Mỹ Thành 0933209145
29 Đặng Nguyễn Thủy Trúc 03/03/2012 Nữ Long Quang 0375530366
30 Nguyễn Mai Thanh Trúc 30/11/2012 Nữ Mỹ Đức 0968954077
31 Trương Tướng Quang Tiên 02/01/2012 Nam Mỹ Thành 0388550025
32 Ngô Phương Uyên 14/02/2012 Nữ Mỹ Thành 0962887399
33 Nguyễn Anh Vũ 16/10/2012 Nam Long Quang 0354575081
34 Nguyễn Tường Vy 01/03/2012 Nữ Mỹ Đức 0365551821
35 Đỗ Trí Vỹ 31/12/2012 Nam Mỹ Thành 0902874169
 
Lớp: 6A2
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chỗ ở hiện nay Điện thoại DĐ
1 Phạm Ngọc Anh 07/04/2012 Nữ Mỹ Đức 0382090431
2 Lê Gia Bảo 28/10/2012 Nam Mỹ Thành 0968019114
3 Lê Ngọc Bình 26/10/2011 Nam Mỹ Đức 0949134815
4 Nguyễn Bảo Châu 08/09/2012 Nam Mỹ Thành 0935554504
5 Nguyễn Đức Dũng 25/05/2012 Nam Long Mỹ 0363749718
6 Nguyễn Quốc Đạt 21/06/2012 Nam Mỹ Đức 0375550848
7 Nguyễn Gia Hân 09/05/2012 Nữ Mỹ Thành 0379396554
8 Võ Lương Minh Hoàng 17/10/2012 Nam Long Quang 0359308368
9 Trần Ngọc Hưng 24/10/2012 Nam Long Mỹ 0382119003
10 Nguyễn Duy Khoa 11/07/2012 Nam Mỹ Thành 0357095585
11 Huỳnh Thiên Lộc 01/10/2012 Nam Mỹ Thành 0972606900
12 Đinh Nguyễn Trà My 22/09/2012 Nữ Long Quang 0376115008
13 Đoàn Đặng Diễm My 03/08/2011 Nữ Mỹ Thành 0328576647
14 Dương Thị Việt Mỹ 06/09/2012 Nữ Mỹ Đức 0344170657
15 Tạ Hoàng Như Ngọc 15/11/2012 Nữ Long Mỹ 0973754839
16 Trương Thị Tâm Nhi 16/05/2012 Nữ Long Mỹ 0973452384
17 Phan Thị Bích Như 18/09/2012 Nữ Long Quang 0835810553
18 Huỳnh Kim Phước 17/03/2012 Nam Long Mỹ 0353919962
19 Trần Nguyễn Ngọc Quyên 16/06/2012 Nữ Mỹ Thành 0968557397
20 Hà Vương Thảo 09/04/2012 Nữ Mỹ Thành 0368839160
21 Lê Phương Thùy 09/08/2012 Nữ Mỹ Thành 0358255733
22 Trương Anh Thư 04/05/2012 Nữ Long Mỹ 0904511236
23 Mai Ngọc Toàn 17/10/2012 Nam Long Quang 0976659827
24 Nguyễn Thị Lê Triều 26/10/2012 Nữ Long Mỹ 0981076355
25 Đoàn Lan Trinh 07/06/2012 Nữ Mỹ Thành (mới về) 0947362456
26 Lê Trần Bảo Trúc 26/06/2012 Nữ Mỹ Đức 0988105277
27 Trần Văn Trường 27/06/2012 Nam Long Quang 0352871159
28 Phạm Ngọc Tú 17/04/2011 Nam Long Mỹ 0342177098
29 Trần Thị Thanh Tuyền 03/09/2012 Nữ Long Mỹ 0009804526
30 Phan Thị Cẩm Vâng 27/08/2012 Nữ Long Quang 0834022291
31 Nguyễn Ngọc Vy 19/10/2012 Nữ Mỹ Thành 0355433219
32 Lê Chí Vỹ 23/10/2012 Nam Mỹ Thành 0973477650
33 Phan Kim Yến 06/08/2012 Nữ Long Mỹ 0359773279

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

binhdinhlogo
 
btv
 
 
 
 
Văn bản mới

90/2020/NĐ-CP

Nghị định 90 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Lượt xem:1290 | lượt tải:299

1510/SGDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Sở GD-ĐT Bình Định

Lượt xem:1193 | lượt tải:183

448/UBND-VX

CV phòng phòng, chống Covid 19 trên địa bàn huyện

Lượt xem:1043 | lượt tải:180

140/GDĐT-VP

CV phòng, chống dịch Covid 19 của Phòng GD-ĐT Hoài Ân

Lượt xem:1118 | lượt tải:174

4915-UBND

Công văn của UBND tỉnh Bình Định về phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:1262 | lượt tải:160
Videos
 Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay332
  • Tháng hiện tại7,705
  • Tổng lượt truy cập855,705

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ÂN MỸ 
Địa chỉ: Long Quang, Ân Mỹ, Hoài Ân, Bình Định
Điện thoại: 0256.3874.779
Email: c2anmyha.binhdinh@moet.edu.vn
Chịu trách nhiệm: ThS. Nguyễn Hữu Duy - HT

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây